ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਇਯਾਂ ਵੱਡੀਆਂ

ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਇਯਾਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਣੀ
ਕਮਲੀ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਛਡੀਆਂ
ਮਾਸ ਝੜੇ ਝੜੀ ਪਿੰਜਰ ਹੋਇਯਾਂ
ਕਰਕਨ ਲਗੀਆਂ ਹਡੀਆਂ
ਮੈਂ ਇਆਣੀ ਨੇਹੁੰ ਕੀ ਜਾਣਾ
ਬਿਰਹੁ ਤਣਾਵਾਂ ਕੀ ਗਡੀਆਂ
ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਂਯੀ ਦਾ
ਦਾਵਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਲਗੀਆਂ...
-ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ

2 comments:


ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਇਯਾਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਣੀ
ਕਮਲੀ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਛਡੀਆਂ
ਮਾਸ ਝੜੇ ਝੜੀ ਪਿੰਜਰ ਹੋਇਯਾਂ
ਕਰਕਨ ਲਗੀਆਂ ਹਡੀਆਂ
ਮੈਂ ਇਆਣੀ ਨੇਹੁੰ ਕੀ ਜਾਣਾ
ਬਿਰਹੁ ਤਣਾਵਾਂ ਕੀ ਗਡੀਆਂ
ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਂਯੀ ਦਾ
ਦਾਵਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਲਗੀਆਂ...

फिरदौस जी ,

साह हुसैन दी इह नज़्म दिल नु छू गयी .....तुसीं वी पंजाबी विच लिखदे हो कुछ आपनियाँ नाज्मान वि पाओ .....!!


एक टिप्पणी भेजें

Design by WPThemesExpert | Blogger Template by BlogTemplate4U